De Vereniging van Bakkerbart Franchisenemers is opgericht op 29 Oktober 1990 voor onbepaalde tijd.

Zoals in de statuten staat omschreven is het doel van de Vereniging:

Het behartigen van de belangen van franchisenemers in hun relatie tot de franchisegever (Bart's Retail).
Ten aanzien van de samenwerking met Bart's Retail is vastgesteld in de statuten dat de Vereniging functioneert als overlegorgaan met de franchisegever.

Dit overlegorgaan heeft tot doel de franchisenemers en franchisegever van advies te dienen over alle onderwerpen die met de uitvoering en naleving van het franchisecontract verband houden.

 

Het orgaan zal tijdig en regelmatig informatie en advies geven o.a. over:

  • Wijzigingen in bestaande en het invoeren van nieuwe handleidingen.  
  • Formulewijziginen en formule- aanpassingen
  • Wijzigingen in condities en Huur overeenkomst
  • Vestigingspolitiek ten aanzien van franchisenemers.
  • Automatisering.

Het bestuur van de Vereniging vergaderd officieel zo'n 6 á 7 keer per jaar met de franchisegever.
Daarnaast ontmoet het bestuur ook op andere bijeenkomsten en besprekingen de franchisegever.

Er is dus sprake van een regelmatig contact. Dit is nodig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en deze te kunnen blijven volgen.

Verder houdt het bestuur zo'n 1 á 2 keer per jaar bestuursvergaderingen.
Via e- mail en/of het forum communiceert het bestuur met haar achterban en informeert zij haar over de ontwikkelingen.

 

 

Foto's

Over ons

Wij zij de Vereniging voor bakkerbart ondernemers.

Vind ons ook op: